Rilasagri

  • Hjem
  • Kjøps- og leveringsvilkår

Kjøps- og leveringsvilkår

1. Produkter
Rilas Agri AS sitt til enhver gjeldende varesortiment

2. Priser
Alle priser er eksklusive merverdiavgift

3. Frakt
Alle våre forsendelser leveres med Norlines. Kunde bærer fraktkostnaden for egen ordre. Grunnfrakten på alle ordrer er 229,- ekskl. mva

4. Leveringsbetingelser
Forventet leveringstid 1-3 dager, etter forventet avsendelsesdato fra leverandørens lager. Utsolgte varer blir ettersende så snart en får varene på lager.

5. Betalingsbetingelser
Varene blir sendte med Norlines uten oppkrav, med betalingsfrist 15 dager fra fakturadato. Alternativ betaling med forhåndsbetaling via Nets.

6. Pant
Selger har pant i (eigedomsrett til) de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostningar er betalt. (Pantelov § 3-14 jfr.§ 3-22)

7. Kundens forpliktelser
Mottatte produkter skal kontrolleres ved mottak. Kunde skal gi beskjed til transportør ved mottak dersom det er brekkasje/mislighold jf. skade på gods. Påtale/reklamasjon for mangler etc. fra leverandør meldes senest 2 dager etter mottatt forsendelse.

8. Reklamasjon
Forholdet mellom partene på dette punkt reguleres av den norske kjøpsloven

Reklamasjon på grunn av mangel ved varene eller annet, fremsettes direkte til leverandør

9. Retur
En hver form for retur skal være forhåndsgodkjent av leverandøren. Ved retur skal det avtales i det enkelte tilfelle vedrørende eventuell demontering, emballering, frakt, kreditering o.l